Close

Pwy rydym yn eu rheoleiddio

​Ni yw'r sefydliad sy'n rheoleiddio deintyddion a gweithwyr deintyddol proffesiynol yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn rheoleiddio:

  • deintyddion a gweithwyr gofal deintyddol proffesiynol
  • technegwyr deintyddol clinigol
  • hylenyddion deintyddol
  • nyrsys deintyddol
  • technegwyr deintyddol
  • therapyddion deintyddol 
  • therapyddion orthodontig. 

Y cofrestri

Rydym yn cadw cofrestri cyfredol o'r deintyddion a'r gweithwyr gofal deintyddol proffesiynol hyn. I ymuno â'n cofrestri, mae angen iddynt fodloni'r safonau proffesiynol rydym yn eu gosod. Gallwch bori drwy ein cofrestri ar y wefan hon.

Rhaid i unrhyw un sydd eisiau gweithio yn y DU fel deintydd neu weithiwr gofal deintyddol proffesiynol gofrestru gyda ni. 

Arbenigwyr

​Mae gennym 13 o Restri Arbenigol hefyd. Gall deintyddion weithio mewn cangen arbenigol ym maes deintyddiaeth – megis llawdriniaeth ar y geg neu orthodonteg – ond dim ond y rhai ar ein Rhestri Arbenigol sy'n cael galw eu hunain yn 'arbenigwyr' mewn maes penodol.