Close

Rôl y Cyngor Deintyddol Cyffredinol

  • Rydym yn rheoleiddio tîm deintyddol y DU – tua 42,000 o ddeintyddion a 70,000 o weithwyr gofal deintyddol proffesiynol.
  • Rydym yn annibynnol – crëwyd y sefydliad gan ddeddfwriaeth, ond nid yw'n rhan o'r Llywodraeth na'r GIG.
  • Rydym yn cadw'r gofrestr o weithwyr deintyddol proffesiynol yn y DU – rhaid i chi fod ar ein cofrestr i ymarfer fel deintydd neu weithiwr gofal deintyddol proffesiynol.
  • Rydym yn cael ein llywodraethu gan Gyngor – cymysgedd o weithwyr cofrestredig penodedig ac aelodau lleyg.
  • Rydym yn casglu ffi gadw flynyddol – mae'r arian hwn yn talu am y gwaith rydym yn ei wneud​.